Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump khẳng định không bao giờ ủng hộ chiến tranh và cũng không tán thành việc Mỹ đưa quân đến Việt Nam trong thập...
Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump khẳng định không bao giờ ủng hộ chiến tranh và cũng không tán thành việc Mỹ đưa quân đến Việt Nam trong thập...

Hãy học “làm người tử tế” đã

HÃY "HỌC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ" ĐÃ! Tôi không phải là người tài nhưng được người tài sử dụng. Là phiên dịch, tôi được tiếp...

VÌ SAO THIẾU TƯỚNG TRƯƠNG GIANG LONG NGHỈ HƯU?

Câu trả lời là: Đến tuổi Nhà nước cho nghỉ hưu thì nghỉ, hỏi gì mà kỳ vậy? Kỳ thực, chuyện cán bộ Nhà nước...

Muốn có hòa bình, chúng ta phải luôn sẵn sàng

Đất nước ta bao đời nay oằn mình trong mưa bom, bão đạn, những cuộc chiến tranh khốc liệt đã làm cho tinh thần...