Lạ: Cứ thuyền giặc lăm le ngoài bờ là một số kitô hữu lại...

CHIỀU 25/4 GIÁO DÂN LÀM LOẠN Ở XÃ KỲ NAM, KỲ ANH, HÀ TĨNH, ĐÃ CẢN TRỞ CHÍNH QUYỀN DÙNG TRO XỈ ĐẠT QUY...

Tôn giáo dưới góc nhìn triết học Mác – Lê nin

Nếu chủ nghĩa duy vật lịch sử được coi là một trong ba phát minh quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác, thì những...

Hương Khê: giáo dân làm loạn

Hương Khê giáo dân làm loạn Đầu tiên mình xin lỗi những nhà báo chân chính ở Hà Tĩnh, chuyện rác thải ở Hương Khê...

Thư ngọ gửi cha Nguyễn Đức Nhân

Xuất hiện bức thư ngỏ của người cùng đức tin gửi về giáo xứ Yên Lĩnh – nơi linh mục Nguyễn Đức Nhân làm...

Phần II: Linh mục Hoàng Sỹ Phúc từ mục tử trở thành CON BUÔN

TẠI Part 1 CỦA LOẠT CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI CỦA LM HOÀNG SỸ PHÚC (quản xứ Cẩm Sơn, Đô Lương) O Văn đã nói về...