Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump khẳng định không bao giờ ủng hộ chiến tranh và cũng không tán thành việc Mỹ đưa quân đến Việt Nam trong thập...
Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump khẳng định không bao giờ ủng hộ chiến tranh và cũng không tán thành việc Mỹ đưa quân đến Việt Nam trong thập...

Được và mất trên biển Đông

VỀ SỰ ĐƯỢC MẤT TRÊN BIỂN ĐÔNG Đối với Trung Quốc về mặt dân số và diện tích ta chỉ ngang với một tỉnh của...

Nghệ An: Truy bắt tội phạm ma tuý 01 cán bộ công an hi...

Trong quá trình đang tiếp cận khu vực ẩn náu thì bất ngờ từ phía sau 2 đối tượng từ trong rừng lao ra...

Hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ ra ngủ lều bạt nhường chỗ cho nhân...

Cuộc họp Bộ Chính trị cuối tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quay sang nói với Thủ tướng Nguyễn...