Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump nói Mỹ lẽ ra không nên tham chiến ở Việt Nam

Trump khẳng định không bao giờ ủng hộ chiến tranh và cũng không tán thành việc Mỹ đưa quân đến Việt Nam trong thập...

Cựu CIA giải mật chiến tranh Mỹ – Iraq

Những tình tiết về Saddam Hussein có thể sẽ khiến người Mỹ bàng hoàng nhìn máu và tiền bạc của đất nước họ bị...

Đôi điều với anh Nguyễn Ngọc Chu về tượng đài LêNin

TƯỢNG ĐÀI LÊNIN, KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU NÀY... 1. Mấy ngày bận quá, tối lục tin nhắn FB mới thấy có bạn...

Người da màu trên đất Mỹ

NGƯỜI DA MÀU TRÊN ĐẤT MỸ Không chỉ người Mỹ mà bất kỳ ai có khát vọng về một xã hội bình đẳng đều biết...

Nước Anh giấu dịch và bỏ rơi bác sỹ

Nước Anh giấu dịch và bỏ rơi y bác sĩ 🤔 (Anh tư duy ấu trĩ “miễn dịch cộng đồng” của chúng và một l.ũ...