DÙ BỊ THUYÊN CHUYỂN NHỮNG CÓ VẺ ĐĂNG HỮU NAM VẪN NGỰA QUEN ĐƯỜNG...

Dù bị thuyên chuyển nhưng có vẻ như Đặng Hữu Nam (linh mục quản xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) vẫn...

Đặng Hữu Nam xúc phạm trắng trợn Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Trại...

Đặng Hữu Nam, tên linh mục bán nước đã từng được biết đến như một tên chíp hôi sống bám vào sự cố Formosa,...

LÊ ĐÌNH LƯỢNG NÓI GÌ TRƯỚC PHIÊN TOÀ SƠ THẨM 16/8/2018?

Đã từng bị hoãn một lần với lí do xuất phát từ thành phần tham gia tố tụng được mời, lần này lịch xét...

Linh mục Nguyễn Đức Nhân kích động giáo dân vi phạm pháp luật

Linh mục Nguyễn Đức Nhân quản xứ Kẻ Gai đã kích động một số giáo dân lấn chiếm đất trái pháp luật và chống...

TÍCH CỰC HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG, ĐẾN KHI CÓ CHUYỆN GP VINH LÀM...

Nhân danh vì môi trường từ tháng 4/2016 (từ sau sự cố ô nhiễm môi trường biển tại Formosa Hà Tĩnh) đến nay, các...