Màn kết bộ phim “Hoàng Đức Bình và những đồng bọn” sẽ chẳng có...

Những ngày qua, dư luận cả nước đang xôn xao về phiên tòa xét xử Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong với hai...