ĐẬP TAN ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI...

Càng đến gần thời điểm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế...

Ông Nguyễn Quang A tự ăn chính cái mình ị ra

Nhân gian bảo "chó không ăn cứt của chính nó bao giờ" - phải, làm gì có con nào trong giới tự nhiên này...

Phản bác luận điệu “đa đảng mới tốt”!

Nhân danh đổi mới, dân chủ, nhiều người hiện vẫn ra sức tuyên truyền rằng: “Đa đảng tốt hơn một đảng vì các đảng...

Một số luận điệu xuyên tạc thường gặp

đọc bài dài chút nha mọi người! 😅 NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG GẶP Ở NHỮNG KẺ CHỐNG CỘNG 1. Không cần đánh Pháp thì cũng độc...

Kẻ cơ hội Nguyễn Thanh Giang

Đi ngược lại truyền thống yêu nước, thương nòi bao đời nay của cả dân tộc, trong lúc toàn Đảng, toàn dân đồng lòng,...