Phụ nữ Sơn Hải đứng lên: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, trong các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược,...

LÁ CỜ

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam; là chứng minh bất khuất cho cuộc...

Thảm họa nhân loại bị che giấu tại Geogre town

Hơn 1200 con chiên, trong số đó có 83 trẻ em và 26 trẻ sơ sinh đã chết. Linh mục Jim Jones sáng lập ra...

Bản chất hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời”

  “Hội thánh của Đức Chúa Trời” có nguồn gốc từ Hàn Quốc, do Ahn Sahng sáng lập năm 1964. Giáo lý của tổ chức...

Tiếp chuyện tại giáo xứ Bình Thuận: CÂU TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC...

Sáng 11/7 Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực...