Yên Thành: Lời kêu cứu của giáo dân từ xứ đạo Đạo Đồng

Đây là ngôi nhà anh Lê Đức Bắc, giáo dân giáo xứ Đạo Đồng, xã Quang Thành, huyện Yên Thành. Nhìn cảnh ngôi nhà...

NHỮNG “NHÀ ZÂN CHỦ” VIỆT ĐÃ XUẤT NGOẠI BÂY GIỜ RA SAO ?

Trong những năm vừa qua đã có không ít các nhà “zân chủ” Việt theo tiếng gọi của những đồng đô la, của “giá...

NHỮNG “NHÀ ZÂN CHỦ” VIỆT ĐÃ XUẤT NGOẠI BÂY GIỜ RA SAO ?

Trong những năm vừa qua đã có không ít các nhà “zân chủ” Việt theo tiếng gọi của những đồng đô la, của “giá...

Một số vụ giết người của học viên Pháp Luân Công khi tu luyện

  Hậu quả của việc "loại bỏ ma quỷ" là gì? Được khích lệ tinh thần từ Lý Hồng Chí, một số học viên đã rơi...

Một số vụ giết người của học viên Pháp Luân Công khi tu luyện

  Hậu quả của việc "loại bỏ ma quỷ" là gì? Được khích lệ tinh thần từ Lý Hồng Chí, một số học viên đã rơi...