TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ GIÁO SỸ ĐẠO THIÊN CHÚA

Theo Giáo luật hiện hành được ban hành năm 1983 của Giáo hội Thiên chúa giáo nói rằng: "Do sự thiết lập của Thiên...

Lời xám hối của kẻ bề tôi!

Kính thưa Đức chúa Giêsu, Con tên là: Antôn Đặng Hữu Nam; Sinh năm: 1976; Quê quán: Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Chức vụ:...

THƯA ÔNG LINH MỤC! KHÔNG ĐI TẬP HUẤN, CÁC ÔNG SẼ MÃI CHẲNG HIỂU...

  Linh mục Quản xứ Cồn Sẻ Nguyễn Thanh Tịnh (Fbker Anthanh Linhgiang) đã phản ứng như sau khi nhận được Giấy mới dự lớp bồi...

Linh mục Trương Văn Khẩn tiếp tục ép bức con chiên

Giờ đây, tại giáo xứ Đạo Đồng xã Quang Thành linh mục Trương Văn Khẩn đang trở nên phách lối, ngang ngược hơn bao...

LM Nguyễn Văn Hùng (gx Kẻ Gai, Hưng Nguyên) đang biến giáo đường thành...

Tâm tình của giáo dân Kẻ Gai: Linh mục Nguyễn Văn Hùng - quản xứ Kẻ Gai đang lợi dụng giáo đường để kích động...