Giáo dân bị "ngăn cản" hay âm mưu của Nguyễn Đình Thục?

LM NGUYỄN ĐÌNH THỤC KÍCH ĐỘNG GIÁO DÂN PHẢN ĐỐI DỰ ÁN KHU CÔNG...

Chiều ngày 21/3/2022, nhiều giáo dân giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nghe theo lời kích động...

CẢNH GIÁC TRƯỚC THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỤ VIỆC LINH MỤC TRẦN NGỌC THANH...

Những ngày vừa qua, vụ sát hại xảy ra tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum dẫn đến cái chết của ông...

LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM CHÍNH THỨC BỊ TREO CHÉN

Những ngày đầu của năm 2022 mà nhận được thông tin linh mục Đặng Hữu Nam đã chính thức bị Giáo phận Vinh “treo...

GIẤY MỜI CÔNG AN XÃ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VỊ CHỦ CHĂN

Ngày 15/11/2021, Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có giấy mời một số công dân trong xã đến trụ...

ĐẶNG HỮU NAM CÓ BỊ HOANG TƯỞNG?

Trong giáo huấn của Giáo hoàng Francesco với cộng đồng Công giáo Việt Nam rằng “người Công giáo tốt cũng là người công dân...