VIETCATHOLIC NEWS ĐANG CỔ SÚY CHO GIÁO DỤC CỦA NGỤY QUYỀN SÀI GÒN

Chế độ Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa đã đi vào dĩ vẳng, không ai muốn hoài niệm chế độ này bởi rằng nó...

LINH MỤC NGUYỄN ĐÌNH THỤC TỔ CHỨC THÁNH LỄ GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

Trước những tình hình, diễn biến dịch COVID hết sức phức tạp trong những ngày qua, cả nước đang chung tay góp sức cùng...

TÔN GIÁO CÓ NHIỀU NHƯNG TỔ QUỐC CHỈ MỘT

Trong Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh “Xây dựng một nếp sống, một lối diễn tả đức...

Lạ: Cứ thuyền giặc lăm le ngoài bờ là một số kitô hữu lại...

CHIỀU 25/4 GIÁO DÂN LÀM LOẠN Ở XÃ KỲ NAM, KỲ ANH, HÀ TĨNH, ĐÃ CẢN TRỞ CHÍNH QUYỀN DÙNG TRO XỈ ĐẠT QUY...

Tôn giáo dưới góc nhìn triết học Mác – Lê nin

Nếu chủ nghĩa duy vật lịch sử được coi là một trong ba phát minh quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác, thì những...