SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SỰ VÔ LIÊM SỈ CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG

SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SỰ VÔ LIÊM SỈ CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG Sàng lọc trước sinh là việc làm của y học hiện đại...

AI ĐỨNG ĐẰNG SAU BẢN LÊN TIẾNG CỦA BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH...

Sau bản lên tiếng ngày 06/9 mới đây của Ban công lý & hoà bình Giáo phận Vinh, đã có ý kiến nói rằng,...

TIỂU SỬ NGUYỄN THÁI HỢP – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

KÍNH CHIẾU YÊU! 1- Chân dung Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 02-02-1945 tại Giáo xứ Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc,...

Ban Công lý & Hòa bình gp.Vinh trâng tráo chạy tội cho bọn phản...

Ngày 6/9/2018 Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh trâng tráo đánh tráo khái niệm hòng chạy tội cho các đối tượng...

NHÂN QUYỀN” không có nghĩa có quyền hại dân phản quốc.

Ngày 6/9/2018, Ban Công lý Hòa bình Giáo phận Vinh đưa ra bản ‘‘Lên tiếng về các tù nhân lương tâm và thực trạng...