Bóng ma Giudas nơi giáo xứ Đạo Đồng (Yên Thành)

Bóng ma Giudas trong bộ áo chùng đen đang hiện hữu tại giáo xứ Đạo Đồng, xã Quang Thành. Không ai khác đó chính là linh mục Trương Văn Khẩn.
Khoác lên mình bộ áo choàng đen và gắn lên người cái mác linh mục nên dường như Trương Văn Khẩn đang coi trời bằng vung.

Linh mục Khẩn đang chỉ đạo giáo dân bức tử luôn con đường sống của gia đình anh Lê Đức Bắc khi hết lần này đến lần khác cho Ban an ninh, phụ nữ, trẻ em đến nhà cấm cả các quan hệ gia đình; phá hoại tài sản canh tác trên đất…
Và mới đây nhất là việc cào ngói, phá hoại nhà ở của gia đình ông.

Bóng ma ấy đang hiện hữu và chưa có dấu hiệu dừng lại khi luôn dùng đủ mọi cách để đẩy anh Lê Đức Bắc ra khỏi giáo xứ, khỏi mảnh đất của mình.
Khi sự việc đi quá đà thì giám mục Nguyễn Hữu Long phải điện thoại về nhắc nhở nhưng trước mặt giám mục ông Nói rằng là việc phá hoại đó là do giáo dân tự phát, không có chỉ đạo gì.
Còn sau đó thì sao?
Trương Văn Khẩn lên nhà thờ vẫn trực tiếp chỉ đạo sự việc từng đường đi nước bước để có thể bức tử giáo dân.


Trên mạng ông còn công khai chửi chính quyền địa phương, đòi phải lấy được đất của anh Lê Đức Bắc cho bằng được.
Đúng là lừa trên dối dưới!
#ThườngDân