AI ĐỨNG ĐẰNG SAU BẢN LÊN TIẾNG CỦA BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH GIÁO PHẬN VINH?

Sau bản lên tiếng ngày 06/9 mới đây của Ban công lý & hoà bình Giáo phận Vinh, đã có ý kiến nói rằng, Toà Giám mục GP Vinh hoàn toàn vô can trong việc này. Bởi dù sao đó cũng chỉ là một ban trực thuộc chứ không thể nói đó là ý kiến của Toà Giám mục Giáo phận Vinh; Vả lại, mọi khi đối với các văn thư, văn bản của các ban trực thuộc phát ra đều có sự xác nhận của Giám mục địa phận Vinh (Gm Nguyễn Thái Hợp) nhưng lần này hoàn toàn không có. Có chăng chỉ là nó được đăng trên Website chính thức của giáo phận Vinh mà thôi.

Một phần cái gọi là Bản lên tiếng về nhân quyền tại Việt Nam

Tuy vậy, những điều chỉ ra không làm cho những ai quan tâm sự việc cố công tìm cho được là chủ thể đứng đằng sau bản lên tiếng này? Và đặc biệt là dù đã được chứng minh vô can nhưng Toà Giám mục GP Vinh, mà cụ thể hơn là Giám mục Nguyễn Thái Hợp vẫn được chỉ ra có thể là chủ thể đứng đằng sau vụ này!

                                  Nguyễn Thái Hợp cùng nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam ted 0suid

Ở đây, xin không bàn đến nội dung của bản lên tiếng, bởi đó chỉ là những lời khiếm nhã, lên án thằng thừng của chế độ, cơ quan thực thi pháp luật dù ai cũng biết, để bắt, xét xử và cầm tù một người phải trải qua những quy trình, công đoạn hết sức công phu, cẩn trọng; không phải muốn là được. Do đó, chỉ muốn chỉ ra những điều chưa được đề cập hoặc những bức màn bí mật đằng sau đó.

Theo đó, như đã nói ở trên và theo nhiều ý kiến của các cá nhân, đã có một sự khác biệt trong lần xuất hiện bản lên tiếng của uỷ ban công lý & hoà bình lần này. Việc Toà giám mục Giáo phận Vinh không xác nhận mà vẫn cho đăng lên website chính thức (đã được đăng ký của Toà Giám mục Giáo phận Vinh) của Giáo phận đã ít nhiều cho thấy sự mâu thuẫn, kiểu “dấu đầu hở đuôi” rất rõ ràng.

Toà Giám mục GP Vinh cố tình tránh sự lộ diện để không bị mang tiếng là đứng sau, để khi có vấn đề phức tạp dễ bề trốn tránh, thanh minh (?). Đó là giả thuyết được đặt ra trong việc không xác nhận lần này của Giám mục GP Vinh. Nhưng xem chừng, cái trò này không được giữ đến phút cuối cùng và thực hiện một cách gọn gàng. Và với việc đăng lên trên website chính thức, vô tình đã khiến cho nhiều người nghĩ rằng, đó là tiếng nói chính thức của giáo phận Vinh, cá nhân người đứng đầu địa phận… (?)

Mặc dù mọi thứ đang chỉ là giả thuyết, đang chỉ là suy đoán. Song, dễ thường mọi đáp số đều đi về một địa chỉ. Và để không bị mang tiếng xấu thì chỉ còn cách TGM GP Vinh phải lên tiếng, phải xác nhận đó không phải là bản lên tiếng của mình, đó chỉ là thuần tuý của ban Công lý & hoà bình. Có thế thì dư luận mới không có những điều tiếng không hay và nghĩ sai về bản lên tiếng. Còn không thì đó sẽ được xem là đòn công phá đối với chế độ mà không ai khác, Giáo phận Vinh đang đóng vai trò tiên phong. Mà theo lẽ thường, với cơ chế tự bảo vệ, chính quyền mà rộng hơn là chế độ này sẽ không bỏ qua hoặc không có các động thái đối phó, ngăn chặn.

TRƯỜNG GIANG (T)