Chắc chắn các bạn đã biết và thấy nhiều trang web chèn quảng cáo vào giữa bài viết của họ, là một người dùng mã nguồn WordPress bạn không biết cách làm thế nào để chèn ads vào giữa trang web của mình thì hãy theo dõi hướng dẫn với 2 cách sau đây tại Appx.mobi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.

Chèn quảng cáo vào bài viết trong wordpress với 2 cách

Sử dụng Plugin chèn ads quảng cáo cho wordpress

Với rất nhiều Plugin được nhiều người sử dụng để có thể chèn quảng cáo vào giữa bài viết dành cho wordpress, appx.mobi giới thiệu với các bạn plugin được nhiều wapmaster sử dụng nhiều nhất mang tên Post Adverts.

Đầu tiên chúng ta tìm cái tên Plugin Post Adverts và cài đặt thành công. Tiếp theo là Click vào Post Adverts » Add New rồi viết tiêu đề và chèn mã quảng cáo muốn chèn vào giữa bài viết. Khung bên dưới khung chèn mã quảng cáo có hiện số. Đó chính là số dòng (đoạn) hiện thị quảng cáo mà bạn muốn chèn vào. Thông thường mình sẽ chèn từ 2 dòng (đoạn) để quảng cáo được hiện một cách tự nhiên nhất mà không gây khó chịu với độc giả.

Chèn quảng cáo vào bài viết trong wordpress

Chèn quảng cáo vào bài viết trong wordpress

Sau đó vào Post Adverts » Settings rồi chọn post types nơi bạn muốn hiện quảng cáo như posts, pages, và custom post types.

Dùng code chèn vào functions.php

Nếu bạn không muốn dùng Plugin để chèn quảng cáo vì sợ nặng thì hãy dùng cách chèn code vào file functions.php trong theme. Với cách này sẽ cố định và việc thay đổi quảng cáo của bạn sẽ không nhiều.

Kết quả:

chen quang cao vao giua bai viet

kết quả sau khi chèn quảng cáo bằng cách chèn code vào file functions.php

Thực hiện bằng cách coppy (sao chép) đoạn code bên dưới và pase (dán) vào cuối file functions.php.

<?php
//Insert ads after second paragraph of single post content.
add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads');
functionprefix_insert_post_ads( $content) {
    $ad_code= '<div>Ads code goes here</div>';
    if( is_single() && ! is_admin() ) {
        returnprefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content);
    }
    return$content;
}
// Parent Function that makes the magic happen
functionprefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content) {
    $closing_p= '</p>';
    $paragraphs= explode( $closing_p, $content);
    foreach($paragraphsas$index=> $paragraph) {
        if( trim( $paragraph) ) {
            $paragraphs[$index] .= $closing_p;
        }
        if( $paragraph_id== $index+ 1 ) {
            $paragraphs[$index] .= $insertion;
        }
    }
    returnimplode( '', $paragraphs);
}
Trong đó lưu ý Ad code goes here chính là nơi bạn chèn code quảng cáo vào, còn returnprefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content); số 2 thể hiện quảng cáo sẽ hiện ở sau đoạn văn thứ 2 của bài viết. Muốn quảng cáo hiện thì thì ít nhất bài biết của bạn có 2 đoạn văn được cách nhau.